Tietoturva

EU:n tietoturva-asetus astuu voimaan 25.5.2018, jolloin kansalaisten tietoturva vahvistuu.

 

HENKILÖTIETO

Tämä asetus tulee ohjaamaan henkilötietojen liikkumista ja käsittelyä EU-alueella. Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistettuun ja tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja esimerkiksi nimet, henkilötunnus, osoite ja pankkitilit, joista yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa.

Emme suosittele, että lähetät mitään henkilötietoa sisältävää materiaalia koulutuksenjärjestäjälle SUOJAAMATTOMALLA sähköpostilla.

 

OPISKELUPAIKKAA HAKEVALLE KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KULUSTA HAKUPROSESSISSA

Informointi: Hakijat.
Jatkuva haku esimerkiksi sähköpostilla tai muulla yhteydenotolla:
Olet hakemassa opiskelupaikkaa Aitoon koulutuskeskuksesta.
Keräämme henkilötietojasi siksi, että voimme suorittaa opiskelijavalinnan.
Tallennamme hakemukseen antamasi henkilötiedot sähköiseen opiskelijahallintojärjestelmäämme. Henkilötietojasi käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä niitä.
Haku Opintopolku.fi:n kautta:
Jos haet opiskelupaikkaa yhteishaussa, tallennat henkilötietosi opintopolku.fi -sivustolla.
Tämän jälkeen henkilötietosi siirretään opintopolusta Aitoon koulutuskeskuksen sähköiseen opiskelijahallintojärjestelmään.
Hakuvaiheessa pyydämme sinulta opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tietoja.
Niitä ovat esimerkiksi lausunnot edellisestä oppilaitoksestasi, sosiaali- ja terveyspalveluista ja KELAlta.
Nämä lausunnot sisältävät henkilötietojasi.Kaikki toimittamasi lausunnot ja asiakirjat tallennamme dokumenttien hallintaohjelmaamme.
Vain ne henkilöt, joilla on työtehtävien perusteella oikeus tutustua asiakirjoihisi, voivat lukea niitä.
Opiskelijavalinnan aikana sinut tunnistetaan henkilötietojesi avulla. Se on tärkeää, jotta opiskelijat valitaan oikeiden tietojen perusteella.
Henkilötietojasi pääsevät lukemaan vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietojasi opiskelijavalinnan toteuttamiseksi.
Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille ja niitä säilytetään niin kauan kuin on tarpeen opiskelijavalintoja tehtäessä.Jos et aloita opiskelua meillä, henkilötietosi poistetaan järjestelmästä siinä vaiheessa, kun niiden arkistointiaika on päättynyt.
Säilytysajat voit kysyä tietosuojavastaavaltamme.
Sinulla on oikeus päästä tarkastamaan sinusta tallennetut henkilötietosi.
Sinulla on myös oikeus tietojen oikaisemiseen, jos tallennetuissa tiedoissa on virheitä.Jos kieltäydyt luovuttamasta koulutuksenjärjestäjän tarvitsemia tietoa, et voi saada opiskelupaikkaa.Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos sinun mielestäsi sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).
Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 artiklaan 6.1(c).
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän eli Aitoon Emäntäkoulu Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Tarkemmat tiedot oikeuksistasi ja muista Aitoon koulutuskeskuksen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista löydät tietosuojaselosteistamme (linkki)

Tietosuojavastaavat: Rehtori Jaro Koikkalainen puh. 050 5984 377, jaro.koikkalainen@aikk.fi ja hallintojohtaja Marita Sarkola puh. 040 5890 989, marita.sarkola@aikk.fi.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste on rekisterinpitäjän antama kuvaus siitä, kuinka se käsittelee haltuunsa saamansa henkilötiedon ja mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet sekä niiden toteutus.
Rekisteröidylle on kerrottava perustellusti, miksi hänestä kerätään yksilöityä tietoa ja mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan kolmannelle osapuolelle. Tälle sivustolle on koottu osa Aitoon koulutuskeskuksen henkilötietolain mukaisista tietosuojaselosteista:

Asiakasrekisteri: Asiakasrekisteri muodostuu asiakkuuksien yhteydessä.

Henkilökuntarekisteri: Henkilöstörekisterimme muodostuu tiedoista, jotka liittyvät Aitoon koulutuskeskuksessa työskentelyyn.

Kameravalvontarekisteri: Pälkäneellä Aitoon toimipisteessämme toimii kameravalvonta, jolla rakennetaan yhteistä turvallisuutta. Kameravalvontarekisteri muodostuu tallenteista, jotka syntyvät Aitoossa kameravalvonnasta.

Opiskelijahallintorekisteri: Tämä kokonaisuus muodostuu tiedoista, joita kootaan eri lähteistä koulutuksen valmisteluun ja toteuttamiseen.

Opiskelijahuoltorekisteri: Opiskelijahuoltorekisteri muodostuu asiakirjoista, jotka koskevat yksittäisen opiskelijan opiskelijahuoltoa.

Opiskelijakyselyiden rekisteri: Opiskelijakyselyistä muodostuu rekisteri, kun Aitoon koulutuskeskus tekee AMEO-verkoston yhteisiä opiskelijakyselyitä.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus lähtökohtaisesti tarkistaa itsestään tallennetut tiedot ja pyytää selvitys siitä, ketkä ovat rekisteriorganisatiossa käsitelleet hänestä rekisteröityjä tietoja. Mahdollinen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle ja tietojen tarkistaminen on ilmaista kerran kalenterivuodessa. Esitä tarkastuspyyntösi hallinto- ja talousjohtajalle tai rehtorille.

 

TIETOSUOJAVASTAAVAT

Hallinto- ja talousjohtaja Marita Sarkola
Rehtori Jaro Koikkalainen