Aitoon Emäntäkoulu Oy

Aitoon koulutuskeskusta ylläpitää yksityinen koulutuksen järjestäjä Aitoon Emäntäkoulu Oy.

Yhtiön omistajia ovat muiden muassa Aitoon kotitalousoppilaitoksen tuki ry, lähiseudun
maa- ja kotitalousseurat sekä yksityishenkilöt.

Aitoon Emäntäkoulu Oy:n hallitukseen kuuluvat Anna-Maija Aho, Raija Hallila, Susanna Kaisko, Katri Kantonen, Eero Laesterä, Riitta Lahnaoja, Jarkko Pihkala (pj.), Leena Vierikka ja Anne Vuorenpää.