Aitoon Emäntäkoulu Oy

Aitoon koulutuskeskusta ylläpitää yksityinen koulutuksen järjestäjä Aitoon Emäntäkoulu Oy.

Yhtiön omistajia ovat muiden muassa Aitoon kotitalousoppilaitoksen tuki ry, lähiseudun
maa- ja kotitalousseurat sekä yksityishenkilöt.

Aitoon Emäntäkoulu Oy:n hallitukseen kuuluvat Anna-Maija Aho, Timo Jaakkola, Susanna Kaisko, Katri Kantonen, Eero Laesterä, Tommi Liljedahl, Jarkko Pihkala (pj.), Suvi Simola ja Anne Vuorenpää.