Aitoo laatua

Laadunhallintamme tavoitteena on toimintamme jatkuva parantaminen.
Laatujärjestelmä on kehittämistyön väline ja laadun toteuttajana on koko henkilöstömme. Laatujärjestelmä ohjaa meitä kaikkia työskentelemään strategiamme ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti kohti yhteistä visiota.

Laatujärjestelmämme suunnitelmallinen kehittämisprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2011. Kehittämistyön keskeisiä osa-alueita ovat olleet strateginen suunnittelu, toimintaa ohjaavien asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen, prosessien kuvaaminen, arviointi- ja tulostiedon hyödyntäminen.

Laatupolitiikkamme ytimessä on perustehtävämme erinomainen toteutus, opiskelijoiden
ja henkilöstön tuloksellinen työskentely ja hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri.
Opiskelijoiden kohtaaminen, heistä välittäminen ja heidän osallisuutensa vahvistaminen
on arjen laatua Aitoon koulutuskeskuksessa.