Aitoon koulutuskeskuksen ilmoituskanava

Haluamme toimia vastuullisesti ja toivomme, että mikäli henkilöstömme, opiskelijamme tai muut sidosryhmämme havaitsevat toiminnassamme arvojemme ja periaatteidemme vastaista toimintaa ja epäilevät perustellusti väärinkäytöksiä tai rikkomuksia, he tuovat epäilyksensä meidän tietoomme.

Tätä varten Aitoon koulutuskeskuksella on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstömme jäsen tai muu sidosryhmiimme kuuluva henkilö voi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä. Oletettu väärinkäytös voi olla esimerkiksi taloudellinen tai oikeudellinen väärinkäytös tai muu epäeettinen, oppilaitoksemme periaatteiden vastainen toiminta.

Ilmoituskanavan kautta jätetty ilmoitus epäillystä väärinkäytöksestä tai rikkomuksesta käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksia vastaanottavat vain määrätyt, nimetyt henkilöt Aitoon koulutuskeskuksessa. Ilmoittajan henkilöllisyys ja yhteystiedot tulevat vain näiden tehtävään valtuutettujen henkilöiden tietoon. He ovat yhteydessä ilmoittajaan ja kertovat asian käsittelyn etenemisestä. Tarvittaessa he voivat kysyä ilmoittajalta lisätietoja asiasta. Tätä varten ilmoittajan täytyy ilmoituksen yhteydessä jättää yhteystietonsa (puhelinnumero ja mielellään sähköpostiosoite).

Ilmoituksen vastaanottajat siirtävät asian jatkokäsittelyyn paljastamatta ilmoittajan henkilöllisyyttä. Käynnistämme asiasta tarvittavat selvitykset ja käsittelemme asian organisaatiomme sisällä sovitun prosessin mukaisesti.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituksen tekijällä tulee olla perusteet epäilylleen ja hänen tulee toimia rehellisesti ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä perusteettomasti.

Voit tehdä ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä tästä linkistä: