Aitoon emäntäkoulun oppilaita silloisen asuntolarakennuksen edessä 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa.

Sata vuotta historiaa

Aitoon koulutuskeskuksen historiaan on mahtunut monia vaiheita. Se aloitti toimintansa Aitoon talous- ja puutarhakouluna keväällä 1921 Touon tilalla Aitoon kylällä. Tilalla toimi Aitoon yksityinen oppikoulu, jonka tiloja haluttiin hyödyntää myös kesäaikaan. Alkuun järjestettiin kesäkursseja. 1920-luvun lopulla kurssit pitenivät seitsemän kuukauden mittaisiksi ja talviaikaan alettiin järjestää lyhyempiä talous-, kutoma- ja liinavaateompelukursseja.

1930-luvulla koulusta erkaantui Anna Tapion perustama kotitalouskoulu, joka jatkoi toimintaa Touon tilalla, paikalla, jolla Anna Tapion koulu edelleen toimii.  Aitoon talous- ja puutarhakoulu siirtyi vuokratiloihin Knaapin tilalle, josta se muutti vuonna 1941 nykyiselle paikalleen Jouttesselän rannalle.

Vuonna 1949 koulu sai emäntäkouluoikeudet ja vuonna 1953 perustettiin Aitoon Emäntäkoulu Oy koulua ylläpitämään. Koulu toimi Aitoon emäntäkouluna vuoteen 1988 asti, jolloin nimi muuttui Aitoon kotitalousoppilaitokseksi. Tuolloin elettiin koulun kohtalonhetkiä, kun oppilasmäärä oli laskenut hyvin alhaiseksi ja koulu oli lakkautusuhan alla. Eduskunta kuitenkin kumosi valtioneuvoston tekemän lakkautuspäätöksen.

Oppilaitos sai uuden suunnan, kun Aitoossa aloitettiin ammatillinen erityisopetus vuonna 1990. Vuonna 1998 Aitoon kotitalousoppilaitoksesta tuli ammatillinen erityisoppilaitos, ja vuonna 2006 nimi vaihdettiin Aitoon koulutuskeskukseksi.

Pälkäneen Aitoon lisäksi Aitoon koulutuskeskuksella on toimipaikka Tampereella. Tampereella oppilaitos on toiminut vuoden 2002 elokuusta alkaen.

Aitoon koulutuskeskuksen ylläpitäjänä on edelleen Aitoon Emäntäkoulu Oy. Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä opetus- ja kulttuuriministeriö muutti ammatillisten oppilaitosten koulutuksenjärjestämisluvat uuden lain mukaisiksi. Aitoon koulutuskeskus sai uuden järjestämisluvan.

Vuonna 2021 Aitoossa vietettiin oppilaitoksen satavuotisjuhlavuotta.