Elinkeinoelämän Oppilaitokset Ry (EOL) julkaisi 2.8.2022 tuoreen tutkimuksen ammatillisen koulutuksen palveluista kansallisella tasolla, jolloin se selvitti muun muassa oppivelvollisuusiän noston toimeenpanoa eri maakuntien ja koulutuksenjärjestäjien välillä.

Tämä sen ainutlaatuinen tutkimus perustui Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tietoihin.

Vuonna 2022 on eri järjestäjämuodon toimijoita seuraavasti:
• yhteensä 139
• valtio 1
• kunnat 8
• kuntayhtymät 33
• yhdistykset, säätiöt ja osakeyhtiöt 97

Aitoon Emäntäkoulu ja sen ylläpitämä Aitoon koulutuskeskus menestyi EOL:n tutkimuksessa useilla mittareilla mitattuna hienosti. Esimerkiksi AIKK:lla oli Suomen viidenneksi korkeimmat työelämäpalautteet ja Aitoon koulutuskeskuksessa oppivelvollisten opiskelijoiden suhteellinen lukumäärä opiskelijoista oli Suomen korkein eli 99 %, kun osuuden keskiarvo Pirkanmaalla oli 47 %.

Nämä kaksi mittaria todistavat koulutuksenjärjestäjän onnistuneen yhteisönä vastuualueellaan laadukkaasti toiminnassaan ja vastanneen oppivelvollisuusiän noston toteuttamiseen onnistuneesti.

LINKKI EOL:n tutkimukseen: https://www.eolry.fi/post/tilastollinen-selvitys-ammatillisen-koulutuksen-j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4-2022