Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Aitoon koulutuskeskukselle 25 900 €:n valtionavustuksen yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittämiseen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 37 000 €.

Hankkeen tavoitteita ovat: 

  • opiskelijoiden osallisuuden edistäminen
  • opiskelijoiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
  • opiskelijoiden syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.