Opiskelijaterveydenhuollon siirtyminen 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille ei juuri tuottanut muutoksia itse palveluun, sillä usein samat SOTE-työntekijät jatkavat työskentelyään opiskeluhuoltomme parissa.

Tiedonsiirrossa, jota SOTE-asiantuntijat tarvitsevat työssään toimimme kouluyhteisönä seuraavasti:

Oppilaitos luovuttaa opiskelijan salassa pidettävät henkilötiedot opiskeluhuollon työntekijöille Wilman opiskelijarekisteristä antamalla opiskeluhuollon työntekijöille rajatun käyttöoikeuden Wilmaan.

Tämä koskee oppilaitoksen kaikkia toimipaikkoja.

Käyttöoikeus luovutetaan vain sellaiseen tietoon, jota opiskeluhuollon työntekijöillä on lainsäädännön mukaan oikeus käsitellä.

Näin on toimittu normien mukaisesti jo myös ennen SOTE-uudistusta.