Lukuvuoden alussa koulutuksenjärjestäjät eivät vielä täysin tiedä oppivelvollisten opiskelijoiden osaamisen hankkimisen kustannuksien kohdentamista esimerkiksi koulumatkojen osalta. Toivomme, että viranomaisohjeistus pian tarkentuu ja voimme tiedottaa tästä asiasta. Kaikki kuluihin liittyvät tositteet tulee säilyttää.