Svenska kulturfonden myönsi 14.12 1. 250 euron suuruisen avustuksen kieli- ja kulttuurikylpyyn AIKK:lle, jonka opiskelijat pääsevät tämän ansiosta tutustumaan ruotsin kielisen kulttuuriin Suomessa ja opiskelemaan toista kotimaista kieltä kevät lukukaudella.