Ammatillisten tutkintojen kehittämiseen asetetun työryhmän loppuraportti on valmistunut. Ns. Tutke 4 -työryhmä esittää yhteensä 26 keinoa, joiden se katsoo edistävän jatkuvaa oppimista ja lisäävän ammatillisen koulutuksen joustavuutta. Työryhmä on hakenut keinoja laajentaa tutkintoa lyhyempien osaamiskokonaisuuksien tarjontaa. Esitykset on suunnattu koulutuksen järjestäjille, Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät ammatillisilta tutkinnoilta joustavuutta. Tutkintojen joustavuutta on mahdollista parantaa valinnanmahdollisuuksia lisäämällä ja tutkinnon osien hyödyntämisellä osaamisen hankkimisessa erityisesti silloin, kun kyse on lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa tulee varmistaa opiskelijoiden perustaitojen riittävyys sekä osaaminen digitalisoituvassa maailmassa ja vihreää siirtymää edistettäessä. 

Tämä käy ilmi loppuraportista, jonka opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmä luovutti valtiosihteeri Mikaela Nylanderille 16.11.2023.

Loppuraporttiin on koottu 26 esitystä, joilla työryhmä edistäisi jatkuvaa oppimista ja parantaisi koulutuksen työelämävastaavuutta. Loppuraportti täydentää työryhmän keväällä 2023 laatimaa väliraporttia

LINKKI: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-738-3