Työelämähankkeet

TYRSKY

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on kolmevuotinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tietoa oppilaitoksien ja työelämän välillä.

Pyrimme yhdenmukaistamaan työelämän ja opiskelun välisiä polkuja, kehittämään työelämässä tapahtuvan oppimisen tukimuotoja ja uudenlaisia tapoja kartuttaa osaamista työelämässä myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta.

Hankkeessa pyritään löytämään uusia ja vahvistamaan tuttuja rajapintoja ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Haluamme olla luomassa sekä opiskelijaa että työelämää hyödyttäviä malleja tukemaan opiskelijan siirtymistä työelämään.

Aitoon koulutuskeskus kehittää TYRSKY-hankkeessa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta. Aitoon tavoitteena TYRSKY-hankkeessa on onnistua entistä useamman opiskelijansa työllistymisessä joko palkkatyöhön tai tuettuun työhön.

TYRSKY-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen alkamisaika: 1.9.2020
Hankkeen päättymisaika: 31.8.2023

TYRSKY-hankkeessa Aitoon yhteyshenkilöinä toimivat:

Hallintojohtaja
Marita Sarkola
040 5890 989
marita.sarkola@aikk.fi

Erityisopetuksen asiantuntija
Pia Suhonen
0400 447 319
pia.suhonen@aikk.fi

Hankeasiantuntija
Marika Peltoniemi
050 3876 669
marika.peltoniemi@aikk.fi

Nivus

Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen.

Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden.

Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Opetushallituksen rahoittama Nivus-hanke on osa Oikeus osata -hankekokonaisuutta.

Hankkeen alkamisaika: 1.12.2020
Hankkeen päättymisaika: 30.6.2022

Nivus-hankkeessa Aitoon yhteyshenkilöinä ovat:

Rehtori
Jaro Koikkalainen
050 5984 377
jaro.koikkalainen@aikk.fi

Hankeasiantuntija
Marika Peltoniemi
050 3876 669
marika.peltoniemi@aikk.fi