Aitoossa toteutettiin ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston AMEOn vertaisarviointi 11. – 12.10. Verkoston vertaisarvioinneissa Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset arvioivat toistensa toimintaa ja tekevät ehdotuksia kehittämiskohteista. Tällä kertaa arvioinnin kohteena olivat asiakkuudet, kumppanuudet ja sidosryhmäyhteistyö.

Arviointialue on keskeinen Aitoon strategian näkökulmasta. Perustehtävämme kuvauksessa todetaan, että vaikutamme verkostoissa ja tuotamme yhteiskunnallista hyvää. Tärkeitä verkostojamme ovat esimerkiksi opiskelijoidemme huoltajat ja työelämä.

Vertaisarviointiraportissa arvioitiin vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme neljällä osa-alueella: toiminnan suunnittelun, toiminnan toteutuksen, toiminnan seurannan ja arvioinnin sekä toiminnan jatkuvan parantamisen näkökulmista.

Toiminnan suunnittelun osalta vahvuuksina mainittiin tavoitteiden asettelu, henkilöstön osallistaminen ja toiminnan kuvaukset. Kehittämiskohteiksi nostettiin suunnitelmien jalkauttaminen henkilöstön keskuuteen sekä huoltajien osallistaminen toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan toteutuksessa vahvuuksiamme on ketteryys, avoimuus ja joustavuus. Olemme rakentaneet toimivia tukiverkostoja opiskelijoillemme ja yhteistyö kotien kanssa sujuu hyvin. Opiskelijat ovat toimintamme keskiössä. Opiskelijat ja huoltajat kokevat Aitoon turvalliseksi. Kehittämisen paikkoja todettiin olevan esimerkiksi opettajien työelämäyhteistyön roolien selkiyttämisessä ja urasuunnittelussa koko opintojen aikana.

Seurannan, arvioinnin ja toiminnan parantamisen osalta vahvuuksina nousivat esiin muun muassa hanketoiminta ja mahdollisuudet antaa palautetta ja tehdä aloitteita sekä kokeilukulttuuri. Kehittämisen paikka on palautetiedon hyödyntämisessä.

Vertaisarviointiraportin saatteeseen oli kirjoitettu terveiset: Ylläpitäkää ihanaa Aitoon henkeä – sitä ei voi ostaa rahalla!