Hyvää palautetta työelämältä

Hyvää palautetta työelämältä

Työelämän yhteistyökumppaneilta saamamme palaute tältä lukuvuodelta on ollut kautta linjan erinomaista. Työpaikkaohjaajakyselyssä vastaajia on ollut tähän mennessä 38. Vastausprosentti on 49 %. Vastausten keskiarvo vaihteli välillä 3,82–4,74 asteikolla 1–5....
Huoltajapalaute: Aitoo on turvallinen

Huoltajapalaute: Aitoo on turvallinen

Syyslukukauden lopulla tehdyn huoltajakyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 3,55 asteikolla 1-4. Kyselyn vastaajamäärä oli 44. Vastausten perusteella Aitoon vahvuuksiksi nousivat turvallisuus, ohjaus ja tuki niin opetuksessa kuin asuntolassakin. Vapaissa...