Hyvää palautetta työelämältä

Hyvää palautetta työelämältä

Työelämän yhteistyökumppaneilta saamamme palaute tältä lukuvuodelta on ollut kautta linjan erinomaista. Työpaikkaohjaajakyselyssä vastaajia on ollut tähän mennessä 38. Vastausprosentti on 49 %. Vastausten keskiarvo vaihteli välillä 3,82–4,74 asteikolla 1–5....