Opiskelijoidemme huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä toimintaamme. Marraskuussa tehdyn huoltajakyselymme tulokseksi tuli 3,7 asteikolla 1 – 4. 

Kyselyn vastausaste jäi 19 prosenttiin – siihen vastasi 24 huoltajaa tai opiskelijan yhteyshenkilöä.

Saimme huoltajilta kiitosta muun muassa ammattitaitoisesta, välittävästä ja mukavasta henkilökunnasta, monipuolisesta vapaa-ajantoiminnasta, sujuvasta yhteistyöstä kodin ja koulun välillä ja hyvästä ilmapiiristä.

Osa huoltajista toivoi nuorelle enemmän ohjausta vapaa-ajalla ja tämän aktivointia mukaan toimintaan.
Osa toivoi kotiin tietoa viikon kuulumisista niin opintojen kuin vapaa-ajankin osalta.
TELMA-opiskelijoille toivottiin lisää erilaisia vaihtoehtoja työelämässä oppimiseen.

Käsittelemme saamaamme palautetta ja kyselystä nousseita kehittämiskohteita henkilöstön kesken.
Esiin nousi myös joitakin yksittäisiä kehittämiskohteita, joihin pyrimme reagoimaan.