Aitoon koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen ja VALMA-koulutuksen opiskelijat antoivat oppilaitokselle hyvät arvosanat marraskuun lukukausiarvioinnissa. 

Kokemuksia opiskelusta ja asuntolassa asumisesta kartoitettiin 16 kysymyksellä: kaikkien vastausten keskiarvoksi tuli 3,5 asteikolla 1-4. 

Parhaat arvioinnit saimme opiskelu- ja asumisympäristöjen turvallisuudesta (3,7) sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyön sujumisesta (3,7). 

Kriittisimmin opiskelijamme suhtautuivat työrauhaan omassa ryhmässä (keskiarvo 3,1) sekä oppituntien mielenkiintoisuuteen (3,2). 

Kyselyllä pyrittiin mittaamaan myös Aitoon arvojen toteutumista koulun arjessa. Arvomme – tavoitteellisuus, osaaminen, ilo, vastuullisuus ja osallisuus – toteutuvat toiminnassamme hyvin. Kymmenen kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,65 asteikolla 1-4.  

Paras arvojen osa-alue oli kyselyssä tavoitteellisuus: Opiskelijamme tietävät, miksi opiskelevat (3,8). Opiskelu on hyödyllistä ja järkevää (3,7). Henkilökuntamme on opiskelijoiden mielestä ammattitaitoista (3,7).