Kartoitimme huoltajien mielikuvia ja opiskelijoiden mielipiteitä oppilaitoksemme toiminnasta viime vuoden lopulla tehdyllä huoltaja- ja opiskelijakyselyllä. Kyselyyn vastasi 27 huoltajaa tai opiskelijan yhteyshenkilöä yhdessä opiskelijan kanssa.

Kyselyssä oli kaksikymmentä positiivista väittämää, joita vastaajat arvioivat asteikolla 1–4. Vastausten keskiarvoksi tuli 3,6, mikä on hieman parempi tulos kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2021 kyselyn tulos oli 3,5.

Parhaat arviot saimme opiskelijan turvallisuuden kokemukseen liittyvästä kysymyksestä (3,9) sekä kysymykseen oppilaitoksen tarjoamasta ruuasta (3,9).

Heikoimmat keskiarvot liittyivät tiedottamiseen: tiedon saamiseen nuoren asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista (3,0) ja opiskeluhuoltopalveluista (3,2).

Väittämien lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä eri aihepiireistä. Toimintamme ja henkilökuntamme sai paljon hyvää palautetta näissä kysymyksissä. Saimme kiitosta muun muassa hyvästä ja riittävästä henkilöstöstä, opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta, opetuksen käytännönläheisyydestä ja monipuolisesta vapaa-ajantoiminnasta.

Jonkin verran puutteita koettiin olleen opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa ja niistä tiedottamisessa, asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista tiedottamisessa sekä osallisuudessa HOKSin laatimiseen.

Eräs huoltaja kiteytti vastauksessaan kokemuksensa näin: ”Ihana, lämminhenkinen paikka! Lottovoitto saada nuori opiskelemaan Aitooseen.”